Shkolla e mesme Sezai Surroi...

Shkolla e mesme Sezai Surroi...

Shkolla e mesme Sezai Surroi...

Shkolla e mesme Sezai Surroi...

0123

Shkolla e mesme Sezai Surroi - Bujanoc

Ndarja e diplomave për maturantët

maturantetFoto1 

  Më 18.06.2014 u ndanë diplomat për maturantët e shkollës sonë. Gjithësejt 251 maturantë me shkallë të katërt, të pesë drejtimeve që funksionojnë në shkollë dhe 38 maturantëve me shkallë të tretë të tri drejtimeve, u pajisën me diplomë të shkollës së mesme.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Agjenda e organizimit të mbrëmjes së maturës 2014

Mbrëmja e maturës për nxënësit e shkollës se mesme "Sezai Surroi" mbahet më 06.06.2014, në restorantin "Breta Palace".

Në ora 18:00 maturantët fillojnë shoqërimin me familjarët në hapësirën e restorantit,

Në ora 19:40 maturantët në mënyrë të organizuar hyjnë në restorant,

Në ora 20:00 fillon festimi i mbrëmjes së maturës,

Rreth orës 21 drejtori dhe profesorët marrin fjalën përshëndetëse,

Rreth orës 24 ndahen mirënjohjet për nxënësit e dalluar,

Ora 03:30 planifikohet përfundimi i programit të mbrëmjes së maturës.

Programi udhëhiqet nga këshilli organizativ i përbërë nga kujdestarët e klasëve.

Udhëheqës i këshillit organizativ është ndihmës drejtori i shkollës Vehid Vebiu

Këshilli organizativ merr vendim që prindërit janë të obliguar t'i sjellin maturantët te restorant "Breta Palace" në ora 18 (e premte), ndërsa në ora 03:30 të ditës së shtunë, patjetër duhet të vijnë dhe t'i shoqërojnë maturantët për në shtëpi. I tërë ky shoqërim bëhet për t'i ikur incidenteve të mundshme.

Prindërit e maturantëve do të njoftohen përmes mediave, kujdestarëve dhe nxënësve, për detyrat dhe obligimet e tyre me rastin e festimit të mbrëmjes së maturës.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Kalendari i aktiviteteve për muajin Maj dhe Qershor të vitit shkollorë 2013/2014

02.06.2014 Mbledhja e këshillit të klasëve të treta me shkallë të tretë dhe klasëve të katërta fillon ora 12:00

03.06.2014 Mbledhja e këshillit të arsimtarëve fillon ora 13:00

03.06.2014 Mbahet provim klase me nxënësit e panotuar

04.06.2014 Paraqitja e provimit të maturës përkatësisht provimit përfundimtar

05.06.2014 Kontrollimi i dokumentacionit të maturantëve nga ana e komisionit fillon ora 09:00

06.06.2014 Mbajtja e mbrëmjes së maturës fillon ora 20:00

09.06.2014 Provimi me shkrim nga gjuha shqipe fillon ora 14:00-16:00

11.06.2014 Provimi nga lënda zgjedhore fillon ora 14:00

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Konkurs për ndarjen e bursave

Konkurs per ndarjen e bursave për studentët nga Lugina e Preshevës që dëshirojnë të studiojnë në Universitetin e Novi Sadit

  logo-unsNë bazë të Vendimit të drejtoreshës të Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së    Republikës Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë 100 numër: 67-00-    00043/2014-01 prej 08.05.2014, Shërbimi i Trupit Koordinues shpallë

                                                                               

                                               K O N K U R S

                                    për ndarjen e bursave për regjistrimin e studimeve në Universitetin e Novi Sadit

 

  Shërbimi i Trupit Koordinues, në përputhshmëri me prioritetet e definuara, e veçanërisht duke u munduar të përmirsojë kualitetin e arsimimit në territorin e komunës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, shpallë konkurs për ndarjen e bursave studentore për të rinjët me vendbanim në komunën Preshevës,       Bujanocit dhe Medvegjës.

   Qëllimi i ndarjes së bursave është sigurimi i kushteve për arsimim të mëtutjeshëm dhe avancimi profesional, duke i ofruar mbështetje materiale rreth shpenzimeve të studimeve themelore akademike. Shpenzimet e lartpërmendura në radhë të parë kanë të bëjnë me shpenzimet për banim (privat ose në konvikte), shpenzimet për ushqim, udhëtim, blerjen e teksteve dhe shpenzimet tjera që kanë të bëjnë me studimet.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Vizita e Ambasadorit të Finlandës në shkollën tonë

Vizita e parë e Ambasadorit të Finlandës në shkollën e mesme

  Sot më 07.02.2014, shkollën tonë e vizitoi Ambasadori i Finlandës në Beograd, shkëlqesia e tij Pekka Orpina. Në shoqërim të Ambasadorit ishin edhe kryetari i Trupit Koordinues Zoran Stankoviq, drejtori i Qendrës Regjionale Aleksandar Popov dhe kryeshefi për shërbime publike dhe veprimtari shoqërore Bajram Fejzullahu. Musafirët u pritën nga drejtori i shkollës Zejni Fejzullahu me stafin e shkollës, i cili ata i njoftoi me kushtet në të cilat punojnë mbi 1300 nxënës. Ambasadori gjithashtu u njoftua me kërkesat tona Vizitë nga Ambasadori i Finlandespër përmirësimin e cilësisë së mësimit siç janë sigurimi i kabineteve, pastaj zgjidhja e problemit të teksteve mësimore me mësim në gjhën shqipe, etj.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

KOMISIONET PËR MBROJTJEN E TEMËS SË MATURËS DHE PROVIMIT PËRFUNDIMTAR PËR MATURANTËT NË AFATIN E QERSHORIT TË VITIT SHKOLLOR 2013/14

 

GJIMNAZI:

GJUHË SHQIPE: Provimi me shkrim mbahet më 09.06.2013/14 në ora 14:00-16:00

Komisioni:

Hajredin Hyda

Metali Krasniqi

Adelina Hasani

LËNDA ZGJEDHORE: mbahet më 11.06.2014 dhe fillon ora 14:00

• Kryetari: Kujdestari i klasës

• Pyetësi: Arsimtari i lëndës

• Anëtari i përhershëm

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Dita e shkollës së mesme ''Sezai Surroi"

   Me një sërë aktivitetesh dhe manifestime të ndryshme kulturo-artistike të organizuara nga mësimdhënës e nxënës, të Premten me datë 09.05.2014, është shënuar Dita e shkollës së mesme "Sezai Surroi" në Bujanoc. Në shënimin e kësaj dite ishin të pranishëm edhe përfaqësues institucionalë dhe politikë të Luginës, përfaqësues të Trupit Koordinues, përfaqësues të familjes Xheladini, përfaqësues i Bashkësisë islame, motra e Sezai Surroit, Hadije Morina si dhe veteran të arsimit. Në këtë manifestim ishte prezent edhe mysafirja speciale, zëvendës ministre e Ekonomisë dhe Zhvillimit të Republikës së Shqipërisë, zonja Brunilda Paskali.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Vizitë nga studentët dhe profesorët e Universitetit publik të Gjilanit

Skollën e mesme e vizituan profesorët dhe studentët e Universitetit publik të Gjilanit

   Ishte kënaqësi e veçantë të pritësh më se 100 studentë dhe profesorë të Universitetit publik "Haxhi Zeka" në Gjilan, të udhëhequr nga dekani i Fakultetit juridik Flamur Hyseni.

Qëllimi i vizitës ishte miqësor. Musafirët u pritën nga drejtori i shkollës Zejni Fejzullahu dhe personeli arsimor. Ata u njoftuan nga udhëheqësia e shkollës me kushtet në shkollë dhe me planet në të ardhmen.

Vizita nga Univerziteti i Gjilanit

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Page 1 of 3