0123
Aktivi Gjuhëtarëve

Kryetari i aktivit të Gjuhëtarëve

Xhemile Hasani , Prefesoresh e Gjuhës Angleze

Lista e profesorëve

Powered by Web Agency
1 Naim Musliu Profesor i gjuhës Frenge This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-7619329
2 Danijela Totic Profesororesh e Diplomuar Gjuhës Sërbe This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-420864
3 Refik Memeti Jurist i Diplomuar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-8556261
4 Tejhane Latifi Profesororesh e Diplomuar i Gjuhës Angleze This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Enver Ramadani Profesor i Diplomuar i Gjuhës Angleze This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-8507177
6 Hajredin Hyda Arsimtar i letërsisë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062-8060760
7 Xledadin Mustafa Profesor i Gjuhës Frenge This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Muharrem Goga Arsimtar i Gjuhës Angleze This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-1783569