0123
Aktivi i Lëndëve Shoqërore

Kryetare e aktivit të lëndëve shoqërore

Ramiz Bajrami , Profesor i Historisë

Lista e profesorëve 

Powered by Web Agency
1 Ruzhdi Hamidi Profesor i filozofis dhe sociologjisë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-8362554
2 Vehid Vebiu Profesor i Edukatës Fizike This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-1717150
3 Muhamed Jashari Profesorë i historisë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063-649762
4 Haki Hasani Profesor i Gjoegrafisë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062-8060723
5 Xhabir Halili Magjistër i Edukatës Fizike This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062-556066
6 Kurtish Hyda Profesor i Gjoegrafisë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 062-8060732