0123

Dokumente

  • PDF

Në këtë faqe mundeni të shkarkoni disa prej dokumenteve që kanë të bëjnë me punën në shkollës


Shkarkoni modelin e Portfolios për mësimdhënesit          word4

 


Planet dhe programet mësimore në drejtimet e dryshme për vitin shkollorë 2014/2015

-> Planet dhe programet mësimore në drejtimin e Makinerisë

-> Planet dhe programet mësimore në drejtimin e Elektroteknikës

-> Planet dhe programet mësimore në drejtimin e Ekonomisë

-> Planet dhe programet mësimore në drejtimin e Mjekësisë

-> Planet dhe programet mësimore në drejtimin e Gjimnazit

 


 

Dokumente dhe rregullore në linkun e Ministrisë së Arsimit - shko në këtë linkShkarko planin e punës të arsimtarit  dhe  e planin global të lëndës :


Ballina e planit të punës - shkarko këtu

Faqen e dytë të planit të punës - shkarko këtu 

Tabelat për planin global - shkarko këtu

 


Shkarko dokumentet(tabelat) për plotësimin e dëftesave  të nxënësve:

  • Për vitin e I shkarko këtu
  • Për Vitin e II dhe III shkarko këtu
  • Për vitin e IV shkarko këtu 

 

Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Thursday, 30 March 2017 18:40