0123

Ekipet punuese në shkollë

  • PDF

Ekipet punuese në shkollë për vitin shkollor 2017/2018

Ekipi për planifikim zhvillimorlogoshkoll

Abdulla Murati
Bujar Mustafa
Mirvete Shabani
Mensur Avdiu
Emrulla Lutfiu
Naser Limani
Sara Hasani

Ekipi për vetëvlerësim dhe kualitet

Halide Vebiu
Bekim Kasumi
Gzim Sopi
Mensur Avdiu
Arta Hasani
Bukurije Borici

Ekipi i për sigurinë dhe mbrojtjen e nxenësve

Arta Hasani
Elhan Murati
Fatmire Pajaziti
Memet Dalipi
Sabrie Aqifi

Ekipi për planifikim të përsosjes profesionale

Halide Vebiji
Adelina Hasani
Fatlume Lutfiu
Avdulla Saqipi
Imran Aqifi
Arsim Duraku

Ekipi për punë me parlamentin e nxënësve

Arta Hasani
Linda Murati
Danijela Totiq
Valon Dalipi
Astrit Ramizi

Ekipi për arsimim inkluziv

Bukurie Boriqi
Medina Pajaziti
Tejhana Latifi
Metali Krasniqi
Ilmi Ibrahimi

Aktivi profesional për zhvillimin e programit shkollor

Zejni Fejzullahu
Muhamed Jashari
Tejhane Latifi
Nehat Aliu
Rexhep Fejzullahu
Shermine Beluli
Baki Rexhepi

Komisioni për punimin e planit vjetor të punës

Zejni Fejzullahu
Abaz Memeti
Valton Sulejmani
Almedin Ramizi
Xhemile Hasani

Komisioni për punimin e CENUS-it

Bekim Kasumi
Valton Sulejmani
Vjollca Rexhepi
Shenasi Shabani
Shqipe Haliti

Komisioni për orarin e kujdestarisë:

Hisen Saqipi
Abdulla Murati
Abaz Memeti

Komisioni disiplinor për nxënës

Valton Sulejmani
Bukurie Boriqi
Fatlume Lutfiu
Xhelal Mustafa
Vasfi Bajrami

Komisioni disiplinor për punëtorët e shkollës:

Ramiz Bajrami
Rafet Xhelili
Xheladin Mustafa
Ajredin Hida
Xhevdet Dulaj

Aktivi për program shkollor

Muhamed Jashari
Hisen Saqipi
Ekrem Alimi
Hamdi Kamberi
Xhabir Alili
Kurtish Hida
Adelina Hasani
Vaid Aliu
Mensur Avdiu
Refik Fejzullahu
Almedin Ramizi
Zgjim Hasani

Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Thursday, 26 October 2017 20:22