0123

Kolegjiumi pedagogjik

  • PDF

Kolegjiumi pedagogjik  -Viti shkollor 2017/18

 Kolegjiumin pedagogjik e përbëjnë kryetarët e këshillave të klasëve, kryetarët e aktiveve profesionale dhe kryetari i bashkëpunëtorëve profesional.

Kryetarët e këshillave të klasëve

Viti i parë: Naim Musliu

Viti i dytë: Izeir Fejzullahu

Viti i tretë: Mirvete Shabani

Viti i katërt: Xhemile Hasani

logoshkoll-223x223

Kryetarët e aktiveve profesionale

Këshilli profesional i gjuhëtarëve: Vlora Halimi

Këshilli profesional i lëndëve të matematikës dhe informatikës: Mensur Avdiu

Këshilli profesional i lëndëve shoqërore: Imran Aqifi

Këshilli profesional i i lëndëve shkencore: Hamdi Kamberi

Këshilli profesional i lëndëve të makinerisë: Begzad Aliu

Këshilli profesional i lëndëve të elektroteknikës: Abaz Memeti

Këshilli profesional i lëndëve të ekonomisë: Shermine Beluli

Këshilli profesional i lëndëve të mjekësisë: Almedin Ramizi

Kryetari i bashkëpunëtorëve profesional: Arta Hasani

Me kolegiumin pedagogjik udhëheq drejtori i shkollës, përkatësisht ndihmës drejtori.

 Drejtori i shkollës: Zejni Fejzullahu

Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Thursday, 23 November 2017 19:44