0123

Nxënësit e shkollës realizuan një aksion në qytet

  • PDF

aksioni1Më datë 29 mars një grup i nxënësve të shkollës së mesme Sezai Surroi së bashku me mësimdhënësin e lëndës edukatë qytetare Feston Asani, realizuan një aksion në qytet përmes një pyetsori i cili kishte për qëllim në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve lidhur me stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimin.

Fakti që jetojmë në një qytet ku jetojnë tre nacionalitete të ndryshme si shqipëtarë, serbë dhe romë, shoqë Pyetsori ishte përgatitur nga vet nxënësit në bashkpunim me mësimdhënësin e lëndës, cdo pyetsorë përbëhet nga disa pyetje në lidhje me këto veti negative në shoqërin tonë.

ria jonë pothuajse ballafaqohet cdo ditë me këto elemente shoqërore që në shumicën e rasteve janë negative.

Vlenë të theksojm që ky pyetsorë do të realizohet edhe në gjuhëm serbe me qytetarë serbë dhe romë, në këtë mënyrë do të kemi një pasqyrë më të qartë në lidhje këto veti negative në hoqëri. Njëherit falemenderojmë edhe qytetarët të cilët shprehën vullnet që të marrin pjesë në realizimin e këtij pyetsori.

aksioni2
 aksioni3
Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Monday, 11 April 2016 19:08