0123

Literatura

  • PDF

Katalogu i teksteve për shkollat e mesme të miratuara nga Ministria a Arsimit e R.Serbisë për vitin shkollor 2015/216 

pdf1Literatura për lëndë mësimore në profilet arsimore


Literatura në profilin Teknik i makinerisë për konstruktim me kompjuterë


Modelimi i elementeve makinerike dhe kontruksioneve

Konsruktim

Organizimi i punës

Detalet e makinave

 

 

 

Literatura në profilin Elektroteknik i kompjuterëve


 

Programimi për vitin e II dhe III

Programimi për vitin e IV

Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 20:08