0123

Modelimi

  • PDF

Shkarko materialet mësimorë nga lënda e Modelimit 

Prof. Zejni Fejzullahu

Paraqitja e prerjeve te modelit                                                                             pdf1  
Përzgjedhja e tabelave në Pro DESKTOP    word4  
Prerjet e modelit përmes shembujve    word4
Përdorimi i aplikacioneve    word4
Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Friday, 10 October 2014 19:19