0123

Profili Elektroteknik i kompjuterëve

elektro2

Në kuadër të profilit arsimor elektroteknik i kompjuterëve shkollohen nxënësit për punë në të gjitha ato vende ku aplikohen kompjuterët.

Tekniku i kompjuterëve aftësohet për kryerjen e këtyre punëve:

Operimin me sisteme kompjuterike,

Projektimin e softuerit (programit).

Mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike, pra, zbulimin, lokalizimin dhe riparimin.

Mundësia e punësimit është e madhe për shkak të zhvillimin të hovshëm të teknikës kompjuterike, aplikimin e kompjuterëve në industri, ndërlidhjet ndërmarrjeve publike (Policia, bibliotekat, universitet, shkollat, etj.) në kuadër të rrjetit kompjuterik global (Internetit), si dhe rrjeteve të tyre lokale, etj. Në kuadër të profilit arsimor elektroteknik i kompjuterëve shkollohen nxënësit për punë në të gjitha ato vende ku aplikohen kompjuterët

Tekniku i kompjuterëve aftësohet për kryerjen e këtyre punëve:


Operimin me sisteme kompjuterike

 Projektimin e softuerit (programit).

Mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike, pra, zbulimin, lokalizimin dhe riparimine.

 

Mundësia e punësimit është e madhe për shkak të zhvillimin të hovshëm të teknikës kompjuterike, aplikimin e kompjuterëve në industri, ndërlidhjet e ndërmarrjeve publike (Policia, bibliotekat, universitet, shkollat, etj.) në kuadër të rrjetit kompjuterik global (Internetit), si dhe rrjeteve të tyre lokale, etj

 


                                                                            

altalt
   
  

Powered by Web Agency
Share