0123

Profili Elektroinstalues

alt

Disa nga qëllimet dhe detyrat punuese:

Fitimi i njohurive teorike dhe praktike për instalimet elektrike, vendosjen dhe mirbajtjen e paisjeve elektrike     .Elektroinstaluesi merret me mirëmbajtjen dhe realizimin e instalimit të rrjetave elektrike për ndriçim, ngrohje, klimatizim, video mbikëqyrje, makina punuese, furra elektrike etj. Gjithashtu bënë punë demontuese dhe montuese për të mirëmbajtur dhe adaptimin e instalimeve elektrike (ndërrimi i siguresave, trupave ndriçuese, prizave, ndërprersave, kontaktorëve, lidhja e linjave elektrike, lidhja e kabllove, etj.).

Thënë në përgjithësi Elektroinstalues është profil arsimor në të cilin nxënësit aftësohen për vendosjen dhe mirëmbajtjen e instalimeve elektrike.

Çka më pas:

  • punë në ndërmarrjet e vogla apo të mëdha, servise, institucione,
  • themelimin e servisit apo kompanisë personale,
  • punë në tregtinë e pajisjeve elektrike,
  • punë në kompanitë që merren me sisteme kabllore apo të ngjashme,
  • specializim njëvjeçar,vazhdimi i shkollimit...
Shkollimi në këtë profil zgjatë 3 vite....

 alt

 

 

Powered by Web Agency
Share