0123

Profili elektromontues i rrjetave dhe stabilimenteve

  • PDF

images 4

Elektromonteri i rrjetave dhe stabilimenteve  merret me mirëmbajtjen dhe instalimin rrjetit elektrik të tensioni të ulët dhe dhe të tensionit të lart.

Rrjeti mundet ë jetë mbi tokë dhe nëntokë. Elektromonteri merret me ndriçimin e rrugëve dhe lagjeve,mirëmbajnë stacionet transfrmatorike dhe

 

komanduese dhe mirëmbanë linjat e tensionit të lartë dhe sisitemet tjera elektroenergjetike .Elektromonteri duhet të jetë i shkathët ,i kujdesshëm

dhe shumë i përgjegjëshëm.Elektromonteri zakonisht punon në grup dhe në kushte të ndryshme atmosferike. Koha e punës shpesh i përshtatet

kërkesës së punës. Elektromonteri mundet të punoj në ndërmarje të ndryshme ,servise dhe në korporatë elektroenergjetike . Po ashtu mundet të

formojë servisin dhe firmën e vetë apo të  hapë dëgojë për shitjen e pajisjeve elektrike dhe materialit elektrik.

Shkollimi për këtë profil arsimor zgjatë 3 vite....

 

                          

Powered by Web Agency
Share
Last Updated on Tuesday, 24 September 2013 18:43