0123

Drejtimet - Shkollimi i çrregullt

 MAKINERIA - Shkollimi 4 vjeçarë

                        Teknik i makinerisë për konstruktim me kompjuter

 MAKINERIA - Shkollimi 3 vjeçarë

                        Automekanik

                        Axhustator

ELEKTROTEKNIKA - Shkollimi 4 vjeçarë

                        Elektroteknik i kompjuterëve

 ELEKTROTEKNIKA - Shkollimi 3 vjeçarë

                        Elektroinstalues

                      Elektromontues i rrjetave dh stabilimenteve

 EKONOMIA     -  Shkollimi 4 vjeçarë

                       Teknik i ekonomise

Powered by Web Agency
Share