0123

Shkolla e mesme Sezai Surroi - Bujanoc

Hapja e kabinetit filologjik

kabinetifilologjik2

Më datën 13.11.2013 ditë e mërkurë në shkollën e mesme " Sezai Surroi '' në Bujanoc është bërë inaugurimi I kabinetit folologjik .Shkolla jonë që nga kjo datë ka në dispozicion edhe kabinetin e gjuheve të huaja, që atyre ju ofron kushte shumë më të mira për të përvetësuar si gjuhën sërbe ashtu edhe gjuhë tjera 

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Motër Medicinale - Teknik medicinal

MoterMedicinaleTeknik

 

Pas përfundimit te këtij drejtimi, nxënësi do të aftësohet për aplikimin e të gjitha njohurive të mara më parë si:

-    promovimin shëndetësor;

-   edukimin shëndetësor, që ka mjaft rol të rëndësishëm në sjelljen  adekuate dhe përgjegjësin e individit    për ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit, që do të thotë se aftësohen për preventivën(parandalimin) e sëmundjeve të ndryshme, sepse nuk thuhet kot që “Sëmundja shumë më lehtë parandalohet se sa shërohet”;

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Profili Elektroteknik i kompjuterëve

elektro2

Në kuadër të profilit arsimor elektroteknik i kompjuterëve shkollohen nxënësit për punë në të gjitha ato vende ku aplikohen kompjuterët.

Tekniku i kompjuterëve aftësohet për kryerjen e këtyre punëve:

Operimin me sisteme kompjuterike,

Projektimin e softuerit (programit).

Mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike, pra, zbulimin, lokalizimin dhe riparimin.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Profili elektromontues i rrjetave dhe stabilimenteve

images 4

Elektromonteri i rrjetave dhe stabilimenteve  merret me mirëmbajtjen dhe instalimin rrjetit elektrik të tensioni të ulët dhe dhe të tensionit të lart.

Rrjeti mundet ë jetë mbi tokë dhe nëntokë. Elektromonteri merret me ndriçimin e rrugëve dhe lagjeve,mirëmbajnë stacionet transfrmatorike dhe

 

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Vizitë e delegacionit të profesorëve të Universitetit të Prishtinës dhe atij të Shkodrës

ProfesoretPrishtinaShkodra1

  Më 12.10.2013 një delegacion i përbërë nga profesorë të Universiteteve të Prishtinës dhe atij të Shkodrës, të prirë nga dekani i Fakultetit juridik në Prishtinë prof. dr. Bajram Uka dhe dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër prof. dr. Gaspër Kokaj,vizituan shkollën e mesme "Sezai Surroi" në Bujanoc. 

   Musafirët u pritën nga drejtori i shkollës Zejni Fejzullahu me bashkëpunëtorë ku ata u njoftuan me të arriturat e arsimit shqip në Bujanoc e në veçanti në shkollën e mesme, që nga fillimi e deri më sot. Musafirët vizituan bibliotekën e shkollës ku një fjalë rasti mbajti prof. Bejzad Abdullahu, pastaj vizituan kabinetet ku ishin më se të impresionuar me objektin shkollor si dhe kushtet ku zhvillohet mesimi.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Gjimnazi i përgjithshëm

gjimnazi

  Nëpër gjimnaze nxënësit përgatiten për shkollim te mëtutjeshëm nëpër fakultete dhe shkolla të larta të drejtimeve profesionale.

Gjimnazet ofrojnë arsimim të gjerë të përgjithshëm, shkollimi zgjatë katër vjetë – gjatë kësaj kohe mund të zbulohen apo të zhvillohen interesime për lëmi të caktuara. Shkuarja ne gjimnaz mundëson që të rishqyrtohet vendimi, që të arrihen njohuri të ndryshme dhe përvoja, e me ketë edhe të merret një vendim me i matur.

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Teknik i makineris për konstruktim me kompjuter

teknik i makinerise

Profili arsimor Teknik i makinerisë për konstruktim me kompjuter është një ndër profilet më të popullarizuara për t'u regjistruar nxënësit.

Ky profil arsimor bënë pjesë në grupin e profileve më bashkohore të drejtimit të makinerisë. Me zhvillimin e informatikës dhe me përdorimin e kompjuterëve ne faza të ndryshme të projektimit, dizajnimit dhe konstruktimit të detaleve te makinave dhe konstruksioneve, si dhe me përdorimin e teknologjive kompjuterike nëpër faza të ndryshme të përpunimit të prodhimeve të gatshme, është paraqitur nevoja për teknik te drejtimit të makinerisë të cilët aftësohen për:

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Profili Elektroinstalues

alt

Disa nga qëllimet dhe detyrat punuese:

Fitimi i njohurive teorike dhe praktike për instalimet elektrike, vendosjen dhe mirbajtjen e paisjeve elektrike     .Elektroinstaluesi merret me mirëmbajtjen dhe realizimin e instalimit të rrjetave elektrike për ndriçim, ngrohje, klimatizim, video mbikëqyrje, makina punuese, furra elektrike etj. Gjithashtu bënë punë demontuese dhe montuese për të mirëmbajtur dhe adaptimin e instalimeve elektrike (ndërrimi i siguresave, trupave ndriçuese, prizave, ndërprersave, kontaktorëve, lidhja e linjave elektrike, lidhja e kabllove, etj.).

Powered by Web Agency
Lexo më shumë...

Page 4 of 4